บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ได้คิดค้น, ออกแบบ, เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบัน อากาศมักปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษมากมาย โดยเฉพาะเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดความชื้นมาก ทำให้มีเชื้อโรคแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย บริษัทฯ จึงผลิตสินค้าขึ้นใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยและมนุษย์โลก ได้ใช้สินค้าของคนไทย ในราคาย่อมเยาว์ ได้ช่วยมนุษย์โลกให้พ้นจาก เชื้อโรค, ควันพิษ, กลิ่นในอากาศ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทชึ่งเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์นาโน, นาโนฟิลเตอร์, นาโนคาร์บอนและของใช้ปลอดกลิ่น, ปลอดเชื้อ สเปรย์อเนกประสงค์ : ย่อยสลายกลิ่น, เชื้อโรค สเปรย์แอร์ : กำจัดเชื้อโรคที่มาจากอากาศ สเปรย์ป้องกันสุนัขฉี่ในที่ไม่ควรฉี่, ถุงดับกลิ่น ชุดกรองฝุ่นในรถยนต์ แผ่นฟอกอากาศนาโน, เครื่องฟอกอากาศระบบนาโนกำจัดฝุ่น, กลิ่นเชื้อโรค เครื่องกำจัดกลิ่น เครื่องบำบัดอากาศในโรงงาน แผ่นกรองนาโนคาร์บอน สำหรับใส่ในหน้ากากอนามัย, ผ้าปิดจมูก ป้องกันฝุ่น PM1, PM2.5, PM0.3 เชื้อโรค ผ้าคาดจมูกนาโน เส้นใยผ้า สามารถกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ แผ่นป้องกันน้ำ, น้ำลาย จากการไอ, จาม ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สามารถกำจัดกลิ่น, ฝุ่นละเอียด, เชื้อโรค, แบคทีเรีย, รา, ไวรัส, ควันพิษและก๊าซพิษต่างๆ
 

"ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเน้นคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาว์ บริการที่ดี"


 

โดยตั้ง บริษัท จีนาโนเทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทในเครือจำกัดขึ้นมาจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นาโนทั้งหมด ซึ่งแตกแขนง
ใช้ได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยใช้เครื่องหมายการค้า Gnano = จีนาโน (คือ Green Nano)